> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

KONTAKT

 

URZĄD GMINY BISKUPIEC
ul. Rynek 1
13-340 Biskupiec
tel. (56) 47 45 057 / 058 / 059

fax: (56) 47 45 289
e-mail:
ugb@gminabiskupiec.pl

NIP: 877-10-02-969

GODZINY PRACY: od 730 do 1530
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek.

 URZĄD GMINY

NR POKOJU

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES E-MAIL

NR TELEFONU

SEKRETARIAT

 

 

 

 

 

 

13

 

WÓJT GMINY BISKUPIEC

mgr inż. Arkadiusz Dobek

 

ugb@gminabiskupiec.pl

kom. 790 202 655

st. (56) 47 45 057

 

SEKRETARZ GMINY

mgr Julia Baranowska

 

 sekretarz@gminabiskupiec.pl

 st. (56) 47 47 972

 

Stanowisko ds.

Obsługi Sekretariatu,
Rady Gminy i OSP

Aneta Templin

 

 atemplin@gminabiskupiec.pl

 kom. 512 290 111

BUDŻET, FINANSE I PODATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Posiadeł

 

 skarbnik@gminabiskupiec.pl

st. (56) 47 47 970

kom. 512 290 110

 

Stanowisko d.s księgowości budżetowej

Wioleta Otręba

 

 wotreba@gminabiskupiec.pl

 

 

st. (56) 47 47 979

kom. 797 185 881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

st. (56) 47 47 984

kom. 512 290 134

 

Pomoc administracyjna

Kamila Arent

 

 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Henryka Jaroszewska

 

 hjaroszewska@gminabiskupiec.pl

 

Stanowisko ds. płac

Urszula Tomaszewska

 

 utomaszewska@gminabiskupiec.pl

 

Stanowisko ds. obsługi kasowej

Kamila Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Kierownik Referatu Podatkowego

Urszula Typa

 

 utypa@gminabiskupiec.pl

st. (56) 47 47 976

kom. 512 290 086

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Sylwia Urlicka

 

 surlicka@gminabiskupiec.pl

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Natalia Rybińska

 

 nrybinska@gminabiskupiec.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

8

 

Kierownik USC, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Beata Jaroszewska

 

 usc@gminabiskupiec.pl

kom. 512 290 131

st. (56) 47 47 983

 

 

4

 

Podinspektor ds. Ewidencji Ludności, Spraw Wojskowych
i Obronności

mgr Agnieszka Malinowska

 

 meldunki@gminabiskupiec.pl

kom. 512 290 131

st. (56) 47 47 981

KADRY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PROMOCJA GMINY

 

 11

 

Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych i BHP

Grzegorz Witkowski

 

gwitkowski@gminabiskupiec.pl

st. (56) 47 47 974

kom. 512 290 120

 

11

 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Karolina Nalik

 

sekretariat@gminabiskupiec.pl

st. (56) 47 47 974

kom. 512 290 120

BUDOWNICTWO, INWESTYCJE, O. ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

 

 

11

 

Kierownik Wydziału, stanowisko ds.  Działalności Gospodarczej, zamówień i planowania przestrzennego

Katarzyna Wiśniewska

 

 kwisniewska@gminabiskupiec.pl

 st. (56) 47 47 975
kom. 515 274 232

 

 

 7

 

Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki gruntami, mienia komunalnego i inwestycji komunalnych

Artur Barański

 

 abaranski@gminabiskupiec.pl

  tel. (56) 47 47 977
kom. 512 290 124

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej

Katarzyna Piotrowska

 

 kpiotrowska@gminabiskupiec.pl

 

 

 

20

 

Stanowisko ds. dróg gminnych i leśnictwa

Krzysztof Gąsiorowski

 

 
kgasiorowski@gminabiskupiec.pl

 
st. (56) 47 47 987
kom. 797 188 456

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Michał Niczyporuk

 

 mniczyporuk@gminabiskupiec.pl

 

 st. (56) 47 47 987

kom. 533 344 883

 

 19

 

Stanowisko ds. rolnictwa

Paulina Bartnicka

 

 pbartnicka@gminabiskupiec.pl

 st. 56 47 47 978

kom. 533 344 882

OŚWIATA

 

 

 

 

 

 

 

 22

 

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Truszczyńska

 

 oswiata@gminabiskupiec.pl

 st. 56 47 47 989

 

Stanowisko ds. kadrowych i płac

Helena Witkowska

 

 

Stanowisko ds. organizacyjnych

Janina Juszczak

 

 

Stanowisko ds. księgowości oświatowej

Anna Małkiewicz

 

 

Stanowisko ds. kadrowych i płac
Bogusława Ruduś

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

 

 2

 

Kierownik GOPS

Dorota Chmielewska

 

gops@gminabiskupiec.pl

 st. 56 47 47 982

st. 56 47 47 980

kom. 512 290 099

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Hanna Jończak

 

 

Referent

Estera Seroka

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Specjalista pracy socjalnej

Bożena Czaplińska

 

 st. 56 47 47 985

kom. 512 290 099

 

Specjalista Pracy Socjalnej

Teresa Atłachowicz

 

 

Specjalista Pracy Socjalnej
Iwona Przybyszewska

 

 

Specjalista pracy socjalnej
Anna Filbrandt

 

 

Pracownik Socjalny
mgr Anna Krause

 

BIURO 500+

 

Stanowisko ds. obsługi programu
Rodzina 500+

Izabela Wiechowska

 

 

 

 gops@gminabiskupiec.pl

 

 

 

 

 

 56 47 47 985

 

       3

 

Stanowisko ds. obsługi programu
Rodzina 500+

Angelina Prella

GMINNY OŚRODEK KULTURY

 

 

Dyrektor GOK

mgr inż. Ewa Adamczak

 

gok@gminabiskupiec.pl

st. 56 47 45 056

kom. 733 708 111

UG Biskupiec

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI