> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

Azbest

 

Biskupiec, dnia 2 stycznia 2017r.

Dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu gminy Biskupiec w 2017 r.

     Wójt Gminy Biskupiec ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biskupiec  w 2017 r. Dotacja na ten cel pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

     O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

     Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Biskupiec dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

   Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez tut. Urząd w drodze przetargu. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 30.04.2017 r. w Urzędzie Gminy w Biskupcu w pokoju nr 5.

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Biskupcu  ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, w pok. nr 5 lub klinknąć na link poniżej.

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biskupiec

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Daniel Zdanowski

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI