> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

O LGD

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska jest formalnym następcą stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno”. Stowarzyszenie powstało wiosną 2006 r. w ramach Pilotażowego Programu LEADER+. Obecnie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska funkcjonuje na terenie 8 gmin:

  • Kurzętnik
  • Grodziczno
  • Biskupiec
  • Nowe Miasto Lubawskie
  • Lubawa
  • Rybno
  • Grunwald
  • Dąbrówno

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o celach niedochodowych. LGD od początku istnienia aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach, które mają na celu wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Celem LGD Ziemia Lubawska jest działalność na rzecz wspierania i upowszechniania zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowaniu partnerstwa i dialogu oraz podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. LGD działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska przyrodniczego i wartości historyczno-kulturowych, a także rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Realizacja celów odbywa się m.in. poprzez opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i wspieranie działań na rzecz jej wykonania, propagowanie podejścia do rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu „LEADER”; promocję obszarów wiejskich, mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich.

Więcej dowiesz się na: www.lgdziemialubawska.pl

Łukasz Foj

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI