> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

Sekretarz Gminy

 

- sekretarz_cienie.png

 

 

     Sekretarz Gminy Biskupiec

           mgr Julia Baranowska

                tel. (56) 47 47 972
  e-mail: sekretarz@gminabiskupiec.pl

 

 

 

Sekretarz w Urzędzie:

 1. pomaga Wójtowi w kierowaniu Urzędem,
 2. zapewnia w powierzonym mu zakresie realizację zadań Urzędu i Gminy,
 3. koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu,
 4. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, w tym pracy biurowej oraz obsługi interesantów,
 5. zapewnia dyscyplinę pracy w Urzędzie,
 6. nadzoruje przygotowanie projektów uchwał: organów Gminy, aktów wewnętrznego zarządzania, Statutu Gminy, Statutu Sołectwa, Regulaminu Organizacyjnego, zakresów czynności pracowników,
 7. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
 8. koordynuje doskonalenie zawodowe pracowników Urzędu,
 9. koordynuje organizację narad z sołtysami,
 10. koordynuje wykonywanie przez Urząd zadań dodatkowych wynikających z ustaw lub określonych potrzeb (wybory, referenda, spisy statystyczne itp.),
 11. nadzoruje planowanie urlopów w Urzędzie oraz w porozumieniu z Wójtem udziela urlopów pracownikom,
 12. zapewnia przez Urząd sprawną obsługę Rady i jej organów,
 13. wnioskuje o podjęcie przez Wójta działań w ramach nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 14. kontroluje działalność komórek organizacyjnych Urzędu,
 15. przyjmuje ustne oświadczenie woli spadkobierców,
 16. prowadzi rejestr zarządzeń Wójta,
 17. wydaje z upoważnienia Wójta decyzje, zaświadczenia i urzędowe poświadczenia,
 18. pełni funkcję kierownika urzędu w razie nieobecności Wójta,
 19. wykonuje inne zadania Gminy i Urzędu z upoważnienia Wójta.
Daniel Zdanowski

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI