> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

Skarbnik Gminy

 

 - skarbnik.jpgSkarbnik Gminy
mgr Ewa Posiadeł

tel. (56) 47 45 057, (56) 47 47 970
kom. 512 290 110
e-mail: skarbnik@gminabiskupiec.pl

Skarbnik - główny księgowy budżetu:

 1. kieruje Referatem Finansowo-Budżetowym (pełni funkcję kierownika Referatu),
  a) zapewnia skuteczność działania i terminowość wykonywania zadań przez podległych pracowników,
  b) zapewnia należytą organizację pracy oraz prawidłowy obieg dokumentów w referacie,
  c) wdraża zasady racjonalnej organizacji pracy, ustala zakresy obowiązków służbowych, odpowiedzialności i uprawnień podległych pracowników,
  d) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy,
  e) koordynuje realizację zadań przez pracowników referatu,
  f) zapewnia zastępstwo na poszczególnych stanowiskach pracy,
  g) przygotowuje propozycje realizacji zadań Gminy w zakresie kompetencji referatu.
 2. przygotowuje założenia projektu i propozycje do projektu budżetu Gminy,
 3. nadzoruje i kontroluje wykonywanie budżetu Gminy,
 4. przygotowuje i nadzoruje przygotowanie projektów uchwał w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy, podatków i opłat lokalnych,
 5. prowadzi gospodarkę finansową Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Rady i Wójta,
 6. kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych,
 7. przygotowuje sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 8. nadzoruje prowadzenie rachunkowości budżetowej Gminy,
 9. współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej (wykonywania budżetu),
 10. nadzoruje całokształt spraw związanych z rachunkowością budżetową Gminy,
 11. zapewnia wykonanie obsługi księgowo-kasowej Urzędu,
 12. organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w Urzędzie,
 13. opiniuje projekty decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy,
 14. przygotowuje okresowe analizy, oceny i informacje o sytuacji finansowej Gminy,
 15. podejmuje działania przewidziane prawem na rzecz zwiększenia dochodów Gminy,
 16. wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta oraz zastrzeżone dla Skarbnika.
INTERmedi@

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI