> Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu strona startowa dodaj do ulubionych kontakt

Projekt Systemowy 2014

 

                                        Zakończenie projektu systemowego "Nadzieja na lepsze jutro"

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła się VII edycja projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro”. W dniu 22grudnia 2014 r. zorganizowano spotkanie kończące realizację projektu.                                              Uczestnicy skorzystali z takich form wsparcia jak: treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia oraz profilaktyki uzależnień z pielęgniarką, Kurs wózki widłowe, Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Kurs prawo jazdy kat. B, Kurs prawo jazdy kat. C. oraz Kurs Kucharza. Odbył się również wyjazd o charakterze edukacyjno - integracyjnym
z sektora ekonomii społecznej. Uczestnicy zwiększyli swoją aktywność społeczno-zawodową, wzmocnili swoją pewność siebie i motywację do podjęcia obecności na rynku pracy.

                                                                                                              Koordynator projektu

                                                                                                               Klaudia Łukaszewska

Galeria zdjęć >>                                                         


 

                                                                              Wózki Widłowe

Z dniem 5 listopada 2014r. rozpoczął się kurs Wózki Widłowe dla 4 uczestników projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro”. Kurs przewiduje 67 godzin lekcyjnych (w tym 46 godz. teorii oraz 21 godz. praktyki). Tematy szkoleniowe to m. in. typy i budowy wózków jezdniowych; czynności operatora w czasie pracy wózka; wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa i zasad BHP. Zajęcia praktyczne odbędą się na terenie ośrodka szkoleniowego „WAR-MOTOR” w Nowym Mieście Lubawskim i będą obejmowały praktyczną naukę jazdy i wymianę butli.              

                                                                                                                      Koordynator Projektu

                                                                                                                       Klaudia Łukaszewska

Galeria zdjęć >>

     


 

 

                                                                           Kurs kucharza

Z dniem 1 października 2014r. rozpoczął się kurs kucharza dla 5 uczestników projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro”. Kurs przewiduje 150 godzin lekcyjnych
(w tym 50 godz. teorii oraz 100 godz. praktyki. Tematy podejmowane na szkoleniu
to zagadnienia kulinarne takie jak dobieranie surowców, półproduktów do produkcji
kulinarnej, zabezpieczenie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przez
zepsuciem, wykonywanie różnymi technikami i metodami asortymentów potraw
z warzyw, owoców, grzybów, mleka, przetworów mięsnych, drobiu, ryb, dekoracja wyrobów kulinarnych, przygotowanie potraw, napojów, deserów itd. Zajęcia praktyczne odbywają się
w Pracowni Gastronomicznej ”6 Zmysł” Wojciecha Wojtasa w Bielicach.

 

                                                                                                                         Koordynator projektu

                                                                                                                          Klaudia Łukaszewska

Galeria zdjęć >>


 

Wizyta Studyjna - Stężyca

W dniu 26 września 2014r. (piątek) odbył się wyjazd dla chętnych uczestników projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Słoneczne Wzgórze” w Stężycy. Była to wizyta studyjna o charakterze edukacyjno-integracyjnym z sektora ekonomii społecznej.

Podczas wizyty atrakcją było zwiedzanie wieży widokowej w Wieżycy oraz powrót konno wozami drabiniastymi do Ośrodka Słoneczne Wzgórze. Na miejscu odwiedziliśmy osoby niepełnosprawne w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego – wykonywanie przedmiotów z gazety. Zapoznaliśmy się z produktami regionalnymi, odbył się również pokaz wędzarnictwa wraz z degustacją.Zaprezentowano prelekcję „Ekonomia społeczna i spółdzielnie socjalne w powiecie kartuskim”. Na zakończenie wizyty odbyło się pożegnalne ognisko.

Wyjazd przyczynił się do tego, że uczestnicy zintegrowali się, nauczyli się i poznali zasady zachowania się w innych sytuacjach. Był to wyjazd zgodny z celem projektu, czyli zwiększający aktywność społeczną.

                                                                                                         Koordynator Projektu
                                                                                                          Klaudia Łukaszewska

Galeria zdjęć >>

 


 

 

KURS PRAWO JAZDY KAT. B

 

W dniu 1 września 2014r. w ramach projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się pierwsze zajęcia teoretyczne z zakresu kursu prawo jazdy kat. B. W kursie bierze udział 8 kobiet, mających problem z dojazdem do potencjalnych pracodawców ze względu na brak środków komunikacji publicznej w naszej gminie. Celem kursu jest przygotowanie uczestniczek do egzaminu na kierowcę kat.B zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym. Tematem zajęć są przepisy ruchu drogowego. Następne zajęcia będą dotyczyły technik kierowania samochodem, czynności kontrolno-obsługowych, przedlekarskiej pomocy medycznej itp.

                                                                                                         Koordynator Projektu
                                                                                                          Klaudia Łukaszewska

         Galeria zdjęć >>


 

 

W dniu 20 sierpnia 2014 r. trzech uczestników projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” rozpoczęło Kurs Prawo jazdy kat. C. Przewiduje się minimum 20 godzin lekcyjnych teorii oraz minimum 30 godzin zegarowych praktyki. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na kierowcę kat. C zgodnie z ustawą o ruchu drogowym. Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Szkolenie finansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Koordynator Projektu

 Klaudia Łukaszewska

                         Galeria zdjęć >>


 

W dniu 4 sierpnia 2014r. rozpoczął się kolejny etap projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” – kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Udział w kursie rozpoczęło 6 kobiet. Zajęcia będą obejmowały teorię: BHP, minimum sanitarne, sprzedaż towarów, obsługa kas fiskalnych, obsługa klienta, organizacja gospodarki magazynowej, wiedza o towarach oraz zajęcia praktyczne. Kurs będzie miał na celu zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową.

 

Koordynator projektu

 Klaudia Łukaszewska

                 Galeria zdjęć >>

 


 

Zakończył się kolejny etap zajęć z projektu „Nadzieja na lepsze jutro”
Warsztaty profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia oraz profilaktyki uzależnień
z pielęgniarką
.

W dniach 14 i 15 lipca 2014 r. odbyły się warsztaty, prowadzone przez wykwalifikowaną pielęgniarkę. Omawiane tematy to: definicja zdrowego trybu życia, zasady zdrowego odżywiania, profilaktyka uzależnień, nadużywanie alkoholu, wpływ palenia tytoniu na zdrowie człowieka, zachowanie pogody ducha i bycie szczęśliwym.

 

 Galeria zdjęć

Koordynator projektu

Klaudia Łukaszewska

 


 

Z dniem 1 lipca 2014 r. rozpoczęły się –

Treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych.

Uczestnicy projektu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” rozpoczęli udział w zajęciach
z psychologiem, dzięki którym nabędą umiejętności współżycia w środowisku i zmniejszają ryzyko wykluczenia społecznego. Treningi te pozwolą uczestnikom podnieść swoją wartość i zrozumieć, jak radzić sobie z problemami i trudnymi sytuacjami życiowymi, a zwłaszcza z problemami bezrobocia.

Galeria zdjęć

                                                                      Koordynator Projektu

                                                                                                          Klaudia Łukaszewska

 


 

Dnia 11 czerwca 2014 r. rozpoczął się pierwszy etap projektu
pn. „Nadzieja na lepsze jutro”- Warsztaty z doradcą zawodowym.

Zamierzeniem zajęć grupowych jest motywowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Doradca zawodowy pomaga sprecyzować predyspozycje zawodowe uczestników
tej formy wsparcia oraz poznać oczekiwania pracodawców na lokalnym rynku pracy.
Podczas zajęć uczestnicy projektu nabędą również umiejętności samodzielnego radzenia sobie na rynku pracy oraz poznają aktualne możliwości aktywizacji zawodowej, nauczą się pisać podania i CV.

                                                                                                          Koordynator Projektu

                                                                                                          Klaudia Łukaszewska

- gops132.jpg- gops133.jpg
- gops_131.jpg- gops134.jpg
- gops135.jpg

 

 


 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ruszyła VII edycja projektu systemowego pn. „Nadzieja na lepsze jutro”. W dniu 6 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie promujące rozpoczęcie projektu. Uczestnicy skorzystają z takich form wsparcia jak: treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia oraz profilaktyki uzależnień z pielęgniarką, Kurs wózki widłowe, Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Kurs prawo jazdy kat. B, Kurs prawo jazdy kat. C oraz Kurs Kucharza. Odbędzie się również wyjazd z sektora ekonomii społecznej.

                                                                                                          Koordynator Projektu

                                                                                                          Klaudia Łukaszewska

- klaud_1.jpg- klaud2.jpg
 - klaud3.jpg - klaud4.jpg
- klaud5.jpg

 


 

Dnia 02.04.2014r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, VII edycji, projektu
pn. „Nadzieja na lepsze jutro” odbyło się II spotkanie rekrutacyjne dot. projektu systemowego.
Podczas spotkania doszło do ostatecznej weryfikacji listy osób uczestniczących w projekcie.
W ramach projektu Uczestnicy skorzystają z form wsparcia, takich jak: treningi kompetencji
i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty                          profilaktyczne na temat zdrowego trybu życia oraz profilaktyki uzależnień z pielęgniarką.
Odbędą się kursy zawodowe:

- Kurs wózki widłowe,

- Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,

- Kurs prawo jazdy kat. B,

- Kurs prawo jazdy kat. C,

- Kurs Kucharza.

Odbędzie się również wyjazd  edukacyjno – integracyjny z sektora ekonomii społecznej.

                                                 

Koordynator projektu: Klaudia Łukaszewska

Łukasz Foj

Urząd Gminy Biskupiec, Biskupiec, 13-340 Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: +48 (56) 47 45 057, fax: +48 (56) 47 45 289, email: ugb@gminabiskupiec.pl
NIP: 877-10-02-969
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI